Dr. Grootesax...

Biografie

Ik ben van huis uit geoloog met bijna 50 jaar werk achter de kiezen. Eerst op de Universiteit van Utrecht, toen Leiden, en daarna weer Utrecht voor academische promotie. Dit werd gevolgd door bijna 40 dienstjaren bij olie- en gasbedrijven. Over mijn professionele achtergrond kun je meer informatie vinden op mijn linkedin profiel. Ik verzorg nog steeds geologische excursies voor zowel professionele als amateur geologen.
Ik heb 3 jaar in Noorwegen gewoond en ga nog steeds graag naar ons 2e huis aldaar in de bergen. Helaas nu niet mogelijk door Corona…
Ik ben getrouwd met Lilian (huisarts) en heb 4 kinderen, evenals 3 kleinkinderen.

Sinds enkele decennia maak ik muziek, voornamelijk saxofoon. Mijn belangstellingen voor dat instrument werd vooral aangewakkerd toen ik 4 jaar lang in New Orleans woonde. Ik heb daar vele prachtige instrumenten op de kop getikt. Dat wil niet zeggen dat mijn spel daardoor virtuoos is: ik ben en blijf ‘liefhebber’…
Op dit moment speel ik voornamelijk bariton- en bassaxofoon in een Old-Style US jazz-band, ik ben met 69 jaar de jongste! We spelen voornamelijk jazz bij mij thuis omdat mijn vrouw over een mooie vleugel beschikt en ik opname apparatuur heb. Daarnaast doe ik ook wat andere projecten, zo ben ik de laatste maanden bezig geweest met het opnemen van Catalaanse dansen. Hier wil ik mij de komende tijd verder bekwamen, gebruik makend van het deskundig advies van Charley Dumerniet (techniek) en saxofoonleraar Pim van der Hust.
Mijn bijdrage tot Another Thought heeft tot nu toe bestaan uit het spelen van drie maten op mijn bassax. Maar dat worden er zeker en vast meer…

LINKEDIN

Arie’s gear:
Cubase Pro 10.5

MOTU en Steinberg interfaces
ZOOM H6
Mac 10.15.5 Catalina
KRK Rokit 5
5 Microfoons
Keyboard PSR-295

Arie is goed in de volgende discipline(s): accordeon, sax, en uillean pipes

Arie


Geologische excursie Spitsbergen augustus 2006

Contact

Fotomateriaal